Copyright notice

Wszystkie zdjęcia i teksty zamieszczone na tej stronie są wyłącznie mojego autorstwa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nie zezwalam na ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez mojej zgody.

Wszystkie prace publikowane i opisywane na mojej stronie są zaprojektowane i wykonane przeze mnie. Jeśli jest inaczej, wyraźnie to zaznaczam. Nie zezwalam na kopiowanie moich projektów i prac bez mojej pisemnej zgody.

Miniatury
Dorota Mateusiak

Copyright notice
All photos and editorial on this blog belong to Dorota Mateusiak. No reproduction of the text or photographs in any format may be made without the permission of Dorota Mateusiak. Contact Dorota at minifanaberia@gmail.com.
All rights reserved.
All items published and described on my site are designed and made by me. Do not copy my designs without my written permision. All rights reserved.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...